PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okr. gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, 17 lutego 2020 r

.PO VII WB 262.1.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”

ZESTAWIENIE OFERT PO ICH SPRAWDZENIU W POSTĘPOWANIU pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręg. w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rej. okręgu gorzowsk.

PO VII WB 262.1.2020                                                                   Gorzów Wlkp. 11.02.2020 r.

 

ZESTAWIENIE OFERT PO ICH SPRAWDZENIU W POSTĘPOWANIU pn.:

 

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - według kolejności wpływu.

Informacja o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET na okres 12 miesięcy począwszy od 26 lutego 2020 r."

PO VII WB 262.2.2020

 

 

INFORMACJA O POWTÓRNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Uprzejmie informuję, że w związku z wycofaniem się firmy DITRI Sp. z o.o., ul. Okólna 15D, 05-123 Chotomów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) na „Przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET na okres 12 miesięcy począwszy od 26 lutego 2020 r.” (PO VII WB 262.2.2020) dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma Net Complex Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 5, 43-300 Bielsko Biała, z ceną brutto: 13 689, 90 zł, netto: 11 130,00 zł. informacja_o_powtornym_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET

          Gorzów Wielkopolski, 10 lutego 2020 r.

PO VII WB 262.2.2020

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art.4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) na „Przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET na okres 12 miesięcy począwszy od 26 lutego 2020 r.” (PO VII WB 262.2.2020) najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma DITRI Sp. z o.o., ul. Okólna 15D, 05-123 Chotomów, której cena wynosi: brutto: 13 545, 25 .; netto 11 012, 40 zł. inf_20200210.pdf      Informacja

ZESTAWIENIE OFERT - Dostawa mat. eksp. do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prok. Okr. w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

PO VII WB 262.1.2020                                                                   Gorzów Wlkp. 07.02.2020 r.
 
 
 
ZESTAWIENIE OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W POSTĘPOWANIU pn.:
 
 
 
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”
 
- według kolejności wpływu (przed weryfikacją)
 

Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego"

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Zapytanie ofertowe na przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET na okres 12 miesięcy

PO VII WB 262.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp zaprasza do złożenia oferty  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843) na przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET na okres 12 miesięcy począwszy od 26 lutego 2020 r. według następującej specyfikacji zakupowej:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS"

PO VII WB 262.29.2018

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.29.2019 na „ Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Hurtownia Spożywcza „OAZA” Sp. z o.o. ul. Zacisze 18C 65-775 Zielona Góra oddział w Gorzowie Wlkp. ul. Złotego Smoka 12B, 66-400 Gorzów Wlkp. z wartością paczki za jedną sztukę 59,79zł.

Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS

Gorzów Wielkopolski 21.11.2019

PO VII WB 262.29.19

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS - w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity DZ.U. z 2019 poz 1843.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Prowadzenie przeglądów i konserwacji raz w kwartale oraz usług serwisowych według potrzeb Zamawiającego celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów (...)

Gorzów Wlkp. 14.11.2019 r.

PO VII WB 262.25.2019                                                   

                           

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – (Dz. U. z 2019, poz. 1843)

na

„Prowadzenie przeglądów i konserwacji raz w kwartale oraz usług serwisowych według potrzeb Zamawiającego celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów:

zapytane ofertowe - Prowadzenie przeglądów i konserwacji raz w kwartale oraz usług serwisowych według potrzeb Zamawiającego celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów (...) v2

Gorzów  Wlkp., dnia 14 listopada 2019 r.

PO VII WB 262.28.2019

     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. –  (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na „Prowadzenie przeglądów i konserwacji raz w kwartale oraz usług serwisowych według potrzeb Zamawiającego celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów:

1/ systemu sygnalizacji włamania,

2/ systemu ppoż.,

3/ systemu telewizji przemysłowej,

4/ systemu kontroli dostępu,

5/ przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

6/ oświetlenia awaryjnego,

7/ pomiar rezystencji uziemienia i sprawdzenie połączeń

odpowiedzi na pytania do postępowania o sygn. PO VII WB 262.25.2019 dot. prowadzenia przeglądów i konserwacji raz w kwartale oraz usług serwisowych

Gorzów Wlkp. 07.11.2019 r.

 

Dot.  postępowania PO VII WB 262.25.2019.

prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843), którego wartość   nie przekracza równowartości 30 000 euro

przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim, a dotyczącego prowadzenia przeglądów
i konserwacji raz w kwartale oraz usług serwisowych.

 

Uprzejmie informuję, że nie jest to postępowanie przetargowe.

 

Odpowiedzi na pytania :

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok ludzkich oraz (...) na zlecenie PR Słubice

Gorzów Wielkopolski, 06 listopada 2019 r.

PO VII WB 262.20.2019

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

            Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) na  „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok ludzkich oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”  (PO VII WB 262.20.2019) najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Zakład Pogrzebowy MEMORIAL Marcin Ralko ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą której cena wynosi: brutto: 33 048,00 zł.; netto 29 996 ,34 zł. inf_20191106.pdf      Informacja

Zapytania ofertowe na prowadzenie przeglądów i konserwacji raz w kwartale oraz usług serwisowych według potrzeb Zamawiającego celem utrzymania stałej sprawności systemów

PO VII WB 262.25.2019

     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie przeglądów i konserwacji raz w kwartale oraz usług serwisowych według potrzeb Zamawiającego celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów:

1/ systemu sygnalizacji włamania,

2/ systemu ppoż.,

3/ systemu telewizji przemysłowej,

4/ systemu kontroli dostępu,

5/ przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

6/ oświetlenia awaryjnego,

w poniższych lokalizacjach:

 • Prokuratura Okręgowa i Rejonowa – Gorzów Wlkp. ul. Moniuszki 2,
 • Prokuratura Okręgowa – Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52,
 • Prokuratura Rejonowa – Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 13 A,
 • Prokuratura Rejonowa – Sulęcin Pl. Kościelny 1,
 • Prokuratura Rejonowa – Słubice ul. Konstytucji 3-go Maja 6,
 • Prokuratura Rejonowa – Strzelce Kraj. ul Gorzowska 38,

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, 23 października 2019 r.

PO VII WB 262.23.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) na  „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” (PO VII WB 262.23.2019) najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma RODAN  Sp. z o.o.    ul. Górecka 17, 60-201 Poznań której cena wynosi: brutto: 87 008,42 zł.; netto 70 738,55 zł. inf_20191023.pdf      Informacja

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO VII WB 262.22.2019

Gorzów Wlkp., dnia 10 października 2019r

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.22.2019 pod nazwą „Przewóz zwłok/ szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy

Zapytanie ofertowe - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 08.10.2019 r.

PO VII WB 262.23.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. papier ksero A4 biurowy, przeznaczony do wysoko nakładowych drukarek i kserokopiarek oraz faksów:

2019-10-01 Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na:

„Przewóz zwłok/ szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

zapytane ofertowe - Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rej. w Słubicach

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2019 r.

PO VII WB 262.20.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej

w Słubicach- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1 986 ze zm.).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach

 • Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Słubicach: miasto Kostrzyn nad Odrą oraz gminy: Górzyca, Rzepin i Słubice;
 • Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy;
 • Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY sygn. PO VII WB 262.19.2019

PO VII WB 262.19.2019

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o syg. PO VII WB 262.19.2019 pod nazwą „Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych”

ZAPYTANIE OFERTOWE - Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych

Gorzów Wielkopolski, dnia 23.07.2019 r.

PO VII WB 262. 19 .2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na: „Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

 

            Ofertę proszę przedłożyć zgodnie z formularzami stanowiącymi załącznik nr 1, 2 i 3. Realizacja całości zamówienia będzie przebiegała sukcesywnie, w miarę potrzeb. Wykonawca zagwarantuje świadczenie przedmiotowych usług przez czas określony, tj. 24 miesięcy. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

Płatność przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części

Gorzów Wielkopolski, dnia 18.07.2019 r.

PO VII WB 262.18.2019

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. unieważnia zapytanie ofertowe o syg. PO VII WB 262.18.2019. z dnia 8 czerwca 2019 roku na „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Słubicach”, ponieważ oferta złożona przez firmę Auto Pomoc Szkwarek Piotr ze Słubic przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zamówienia publicznego. uniewaznienie_20190718.pdf      Unieważnienie

ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWYCH USŁUG W ZAKRESIE HOLOWANIA (PRZEWOZU) I CAŁODOBOWEGO PRZECHOWYWANIA NA PARKINGACH STRZEŻONYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI I ICH CZĘŚCI ZABEZPIECZONYCH PRZEZ PROK. DO CELÓW PROCESOWYCH, NA OB. DZ. PR SŁU

Gorzów Wielkopolski, dnia 08 lipca 2019 r.

PO VII WB 262.18.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zainteresowana jest zleceniem w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) świadczenia kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez Prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

                                                                                     

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Unieważnienie zapytania ofertowego - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części

Gorzów Wielkopolski, dnia 03.07.2019 r.

PO VII WB 262.15.2019

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. unieważnia zapytanie ofertowe o syg. PO VII WB 262.15.2019. z dnia 13 czerwca 2019 roku na „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Słubicach”, ponieważ oferta złożona przez firmę Netmedia Partners Group Sp. z o.o. przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zamówienia publicznego. uniewaznienie_20190703.pdf      Unieważnienie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Gorzów Wlkp., dnia 25 czerwca 2019 r.

PO VII WB 262.13.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.13.2019 pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” (zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy alebiuro.com Wojciech Świdrowski, Aleje 11 Listopada 159, 66-400 Gorzów Wlkp., którego cena wynosi: brutto: 70 269, 60 zł inf_20190625.pdf      Informacja

ZESTAWIENIE OFERT W POSTĘPOWANIU pn.: Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

PO VII WB 262.13.2019

 

ZESTAWIENIE  OFERT W POSTĘPOWANIU pn.:

 „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”- według kolejności wpływu, po weryfikacji

 

 

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Wartość oferty brutto

Uwagi

 

Unieważnienie zapytania ofertowego - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części

Gorzów Wielkopolski, dnia 18.06.2019 r.

PO VII WB 262.12.2019

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

            W związku z wycofaniem się wybranego wykonawcy z zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Słubicach (część II)” unieważniam zapytanie ofertowe PO VII WB 262.12.2019 w części III. inf_20190618.pdf      Informacja

ZAPYTANIE OFERTOWE - świadczenia kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez Prok. do celów procesowych, na obszarze dział

Gorzów Wielkopolski, dnia 13 czerwca 2019 r.

PO VII WB 262.15.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zainteresowana jest zleceniem w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) świadczenia kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez Prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

                                                                                     

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

POJAZD- samochodowy, motocykl lub inny,

CZĘŚCI- samochodowe, motocyklowe, rowerowe oraz inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym, motocyklu, rowerze stanowiące zarówno jego wyposażenie, jak i nie będące jego wyposażeniem, lecz zabezpieczone przez Prokuraturę do celów procesowych.

 

ZESTAWIENIE OFERT W POSTĘPOWANIU pn.: Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek okręgu gorzowskiego

PO VII WB 262.13.2019

 

ZESTAWIENIE  OFERT W POSTĘPOWANIU pn.:

. „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek okręgu gorzowskiego”- według kolejności wpływu, przed sprawdzeniem

 

 

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Wartość oferty brutto

Uwagi

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prok. Okr. i Prok. Rej. w Gorzowie Wlkp. oraz Prok. Rej. w M-czu i Strzelcach Kraj.

Gorzów Wielkopolski, 11 czerwca 2019 r.

PO VII WB 262.14.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) na  „Przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu i Strzelcach Krajeńskich” (PO VII WB 262.14.2019) najkorzystniejszą ofertę przedłożył Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.    ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. , którego cena wynosi: brutto: 67 912,50 zł.; netto 62 083,33 zł..

  inf_20190611.pdf      Informacja

ZAPYTANIE OFERTOWE - Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 maja 2019 r.

PO VII WB 262.13.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części...

Gorzów Wielkopolski, 03 czerwca 2019 r.

PO VII WB 2362.12.2019

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o syg. PO VII WB 262.12.2019 pod nazwą „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez Prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

(zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy

 

2019-05-31 Zapytanie ofertowe na "Przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie PO i PR w Gorzowie Wlkp. oraz PR w Międzyrzeczu i Strzelcach Krajeńskich"

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu i Strzelcach Krajeńskich”

- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Dostawa wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.11.2019 pod nazwą „Dostawa wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego” (zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FLADER” Łukasz Flader, ul. Sułkowskiego 19/9, 66-400 Gorzów Wlkp, którego cena wynosi: brutto: 7486, 60 zł.

ZAPYTANIE OFERTOWE - świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 maja 2019 r.

PO VII WB 262.12.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zainteresowana jest zleceniem w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) świadczenia kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez Prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego.

                                                                                     

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

POJAZD- samochodowy, motocykl lub inny,

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok/szcz. ludz. z miej. zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udost. pom. do przeprowadzania sekcji zwłok ludz./szcz. ludz. na zlecenie PR w Sulęcine

Gorzów Wlkp., dnia 13 maja 2019 r.

PO VII WB 262.8.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.8.2019 pod nazwą „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie”- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Chrobrego 3, 69-200 Sulęcin,
z wartością brutto 43 022,00  zł.

 


 inf_20190513.jpg      Informacja

2019-05-10 Zapytanie ofertowe na: Dostawę wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego

      PO VII WB 262.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich/szczątków ludzkich na zlecenie PR w Sulęcinie

Gorzów Wielkopolski, dnia 08.04.2019 r.

PO VII WB 262.8.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok/szczątków ludzkich oraz przechowywanie zwłok ludzkich/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu

Gorzów Wlkp., dnia 19 marca 2019 r.

PO VII WB 262.6.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.6.2019 pod nazwą „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.  na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu”- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Adrian Hewusz, ul. Międzyrzecka 28, 66-440 Skwierzyna, z wartością brutto 1977,09 zł.

 

  inf2_PO_VII_WB_26262019.jpg      Informacja

2019-03-15 ZESTAWIENIE OFERT W POSTĘPOWANIU pn.: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie P. R. w Międzyrzeczu

PO VII WB 262.6.2019

 

ZESTAWIENIE  OFERT  W POSTĘPOWANIU pn.:

 

„Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu” (według kolejności wpływu

2019-03-06 Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.  na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert w post. pn. Dostawa mebli gotowych wraz z wykonaniem mebli na wymiar według zał. nr 1 i 2 dla PR w Sulęcinie

Gorzów Wlkp., dnia 01 marca 2019 r.

PO VII WB 262.5.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.5.2019 pod nazwą „Dostawa mebli gotowych wraz z wykonaniem mebli na wymiar według załączników nr 1 i 2 dla Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie Pl. Kościelny 1”- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Salon Meblowy „STYL” Arkadiusz Basiński, Renata Gawroniak S.J.; ul. Dąbrowskiego 21, 66-400 Gorzów Wlkp., z wartością brutto 127 552,23 zł.

 

  inf2_PO_VII_WB_26252019.jpg      Informacja

 str_PO_VII_WB_26252019.pdf      Streszczenie

ZESTAWIENIE OFERT W POSTĘPOWANIU: Dostawa mebli gotowych wraz z wykonaniem mebli na wymiar według zał. nr 1 i 2 dla Prokuratury Rej. w Sulęcinie

PO VII WB 262.5.2019

 

ZESTAWIENIE OFERT W POSTĘPOWANIU:

„Dostawa mebli gotowych wraz z wykonaniem mebli na wymiar według załączników nr 1 i 2 dla Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Pl. Kościelny 1”.

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

Data wpływu 

oferty

Wartość oferty

 

Termin realizacji

/w dniach/

Termin gwarancji

/w miesiącach

 

uwagi

brutto

netto

 

komunikat dot. wyboru najkorzystniejszej oferty - Dostawa mat. eksp. (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wlkp., dnia 22 lutego 2019 r.         

PO VII WB 262.4.2019

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że po analizie prawno-ekonomicznej uwag zgłoszonych przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i  Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz udzielonych wyjaśnieniach przez firmę alebiuro.com Wojciech Świdrowski, Aleje 11 Listopada 159, 66-400 Gorzów Wlkp. podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie wyboru jako najkorzystniejszej oferty ww. firmy. Wartość oferty brutto: 132 810,47 zł. Zamówienie dotyczy 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

  komunikat_20190222.jpg      Komunikat

2019-02-21 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.3.2019 pod nazwą „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę mebli gotowych wraz z wykonaniem mebli na wymiar według załączników nr 1 i 2 dla Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

  Gorzów Wielkopolski  14 lutego 2019 r.

PO VII WB 262.5.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986/  na dostawę mebli gotowych wraz z wykonaniem mebli na wymiar według załączników nr 1 i 2 dla Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie Pl. Kościelny 1.

Oczekiwany termin realizacji od 7 do 40 dni od daty podpisania umowy.

Termin płatności wynosi do 21 dni od daty otrzymania faktury (po wykonaniu zamówienia) wraz z protokołem przekazania-odbioru mebli.

Zadanie obejmuje:

informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prok. Rej. okr. gorz.

Gorzów Wlkp., dnia 06 lutego 2019 r. 

PO VII WB 262.4.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.4.2019 pod nazwą „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i  Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy alebiuro.com Wojciech Świdrowski, Aleje 11 Listopada 159, 66-400 Gorzów Wlkp., z wartością brutto 132 810,47 zł.

 

  inf_PO_VII_WB_26242019.jpg      Informacja

zestawienie ofert w postępowaniu pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prok. Rej. okr. gorz.

PO VII WB 262.4.2019

                                                                                                          

ZESTAWIENIE OFERT PO ICH SPRAWDZENIU W POSTĘPOWANIU pn.:

 

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”
według kolejności wpływu

 

cz. II odp. na pytania z dn. 28.01.2019 r., które wpłynęły do post. pn. Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prok. okr. gorzowskiego wraz ze zmodyfikowanymi zał. nr 1 i nr 2

Gorzów Wielkopolski, dnia 01.02.2019 r.

PO VII WB 262.3.2019

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PO VII WB 262.3.2019

           

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w dniu 28. 01. 2019 r. wpłynęło następujące pytanie do treści zapytania ofertowego:

 

CZ. II ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 28.01.2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET na okres 12 miesięcy począwszy od 26 lutego 2019 r.

Gorzów Wlkp., dnia 31 stycznia 2019 r.

PO VII WB 262.2.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.2.2019 pod nazwą "Przedłużenie  licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET na okres 12 miesięcy począwszy od 26 lutego 2019 r.” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Net Complex Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 79, 43-300 Bielsko Biała, z wartością brutto 13 689,90 zł.

 


 inf_PO_VII_WB_26222019.jpg      Informacja

cz. I odpowiedzi na pytania z dnia 28.01. 2019 r. w postępowaniu pn. Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 31.01.2019 r.

PO VII WB 262.3.2019

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PO VII WB 262.3.2019

           

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w dniu 28. 01. 2019 r. wpłynęły następujące pytania do treści zapytania ofertowego:

 

odpowiedź na pytanie z dnia 25.01.2019 r. dotyczące postępowania pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych PO w Gorzowie Wlkp. i PR okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 28.01.2019 r.

PO VII WB 262.4.2019

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PO VII WB 262.4.2019

           

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” 
- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986) w dniu 25. 01. 2019 r. wpłynęło następujące pytanie do treści zapytania ofertowego:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 23.01.2019 r.

PO VII WB 262.4.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej

w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia  23 stycznia 2019 r.

PO VII WB 262.3.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - na przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe

Gorzów  Wlkp., dnia 22 stycznia 2019 r.

  PO VII WB 262.2.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp zaprasza do złożenia oferty  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986) na przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET na okres 12 miesięcy począwszy od 26 lutego 2019 r. według następującej specyfikacji zakupowej:

2018-12-18 Unieważnienie postępowania na zakup 30 krzeseł ergonomicznych

    PO VII WB 262.43.2018

dot.

Zapytania ofertowego Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na zakup  i dostawę  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U z 2018 poz.1 986)  30 sztuk krzeseł ergonomicznych.

 

Uprzejmie informuję, że wobec braku zapewnienia możliwości sfinansowania powyższego zakupu Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. unieważnia niniejsze postępowanie ofertowe. PO_VII_WB_262432018.jpg

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP KRZESEŁ - PO VII WB 262.43.2018

Gorzów Wielkopolski, dnia      14 grudnia 2018r.

 

 PO VII WB 262.43.2018

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na zakup  i dostawę  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U z 2018 poz.1 986)  30 sztuk krzeseł ergonomicznych

 

2018-12-11 zbiorcze zestawienie ofert na zakup sprzętu informatycznego

PO VII WB 262.42.2018

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE OFERT NA ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO

informacja o wyborze oferenta w postępowaniu na dostawę i montaż klimatyzatorów w PO Gorzów Wlkp. i PR Strzelce Kraj

Informacja w załączniku. inf2_PO_VII_WB_262412018.pdf      Informacja

2018-12-03 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim informuje, iż unieważnia zapytanie ofertowe na: „Grupowe ubezpieczenie na życie prokuratorów, prokuratorów
w stanie spoczynku, pracowników Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jej jednostek podległych oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1986), gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS

Gorzów Wielkopolski, dnia 30.11.2018

PO VII WB 262.38.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informacje , że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.38.2018 na „ Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS” - zamówienie , którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Hurtownia Spożywcza „OAZA” Sp. z o.o. ul. Zacisze 18C 65-775 Zielona Góra oddział w Gorzowie Wlkp. ul. Złotego Smoka 12B, 66-400 Gorzów Wlkp. z wartością paczki za jedną sztukę 58,95zł. inf_PO_VII_WB_262382018.pdf      Informacja

ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę sprzętu informatycznego

Gorzów  Wlkp., dnia 30 listopada 2018 r. 

PO VII WB 262.42.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp zaprasza do złożenia oferty  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986) na dostawę następującego sprzętu informatycznego:

1. Komputer Fujitsu Esprimo D558, P558 ( wymagana gwarancja 36 m-cy) – 10 szt.

2. Laptop Fujitsu Lifebook A357, A557 ( wymagana gwarancja 36 m-cy)  – 13 szt.

3. Monitor Iiyama 21,5” XB2283HSU-B1DP ( wymagana gwarancja 36 m-cy)   – 12 szt.

4. Monitor Iiyama 23,8” XB2483HSU-B3 ( wymagana gwarancja 36 m-cy) – 7 szt.

zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach PO Gorzów Wlkp. oraz PR Strzelce Krajeńskie

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 listopada 2018 r.

  PO VII WB 262.41.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2018 poz.1986/  na dostawę i montaż  klimatyzatorów:

1/ 6 szt. - w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2 – pok. 6,8, pok. kierowców, wymiana uszkodzonych: pok. 22A, sala narad (pok.8) – 2 szt.

2/  6 szt.- w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 – Wydział I: pok. 15,17,23; Wydział II: pok. 5,7,30.

3/ 1 szt. - w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. – pok. 15.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa samochodu osobowego marki Skoda Octavia Combi 1,4, TSI o mocy 110 kW

Gorzów Wlkp., dnia 27 listopada 2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.40.2018 na „Dostawę samochodu osobowego marki Skoda Octavia Combi 1,4, TSI o mocy 110 kW”

- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy KIM Sp. z o. o., ul. Olimpijska 46, 66-400 Gorzów Wlkp. z wartością brutto 89.800,00 zł.

  inf_PO_VII_WB_262402018.jpg      Informacja

odpowiedzi dot. postępowania na zakup samochodu PO VII WB 262.40.2018

Gorzów Wlkp., dnia 22 listopada 2018r.

PO VII WB 262.40.2018

 

Pytanie oferenta:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie samochodu z roku 2017 z przebiegiem określonym w zapytaniu ofertowym?

                                                                      

TAK

W nawiązaniu do otrzymanego pytania uprzejmie informuję, że wyrażamy zgodę na zaoferowanie samochodu z roku 2017 – nie starszego niż 1 rok na dzień złożenia oferty. Przebieg pozostaje niezmienny tj.1000 km. odp_20181122.pdf      Odpowiedź

ogłoszenie - GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PROKURATORÓW, PROKURATORÓW W STANIE SPOCZYNKU, PRACOWNIKÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. I JEJ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PROKURATORÓW, PROKURATORÓW
W STANIE SPOCZYNKU, PRACOWNIKÓW

PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. I JEJ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI zal_20181121.zip      Załączniki do ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp

Gorzów Wlkp. 21.11.2018

  PO VII WB 262.40.2018

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2018 roku poz.1986./  na dostawę samochodu osobowego marki Skoda Octavia o następujących wymaganiach:

 

2018-11-15 Zapytanie ofertowe - paczki świąteczne

PO VII WB 262.38.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek  prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa i montaż 2 szt. kompletnych drzwi z ościeżnicami do archiwum Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu

Gorzów Wlkp., dnia 07 listopada 2018 r.

PO VII WB 262.33.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.34.2018 na  dostawę i montaż 2 szt. kompletnych drzwi z ościeżnicami do archiwum Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13A.

- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Diuna Ginter Iwona Chwalęcice ul. Osiedlowa 9; 66-415 Kłodawa z wartością brutto 9 963,00 zł.

 


 inf_PO_VII_WB_262332018.pdf      Informacja

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu na zakup sprzętu informatycznego zgodnie ze specyfikacją

Gorzów Wlkp., dnia 02 listopada 2018r.

PO VII WB 262.33.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.33.2018 na zakup następującego sprzętu informatycznego:

 1. Komputer stacjonarny Fujitsu D558                                     – 8 szt.
 2. Monitor IYAMA 21,5 XB2283HSU-B1DP                         – 8 szt.
 3. Notebook Dell Vostro                                                           – 3 szt.
 4. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2016               – 8 szt.

zgodnie z  załączoną specyfikacją

ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa i montaż 2 szt. kompletnych drzwi z ościeżnicami do archiwum Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 października 2018 r.

  PO VII WB 262.34.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2018 roku poz.1986./  na dostawę i montaż 2 szt. kompletnych drzwi z ościeżnicami do archiwum Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13A.

Winny one spełniać warunki określone w §6 ust.4 Zał. nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej…(Dz.U nr 14 z 2011 r. poz.67).

Termin realizacji wynosi do 30 dni od podpisania umowy (zamówienia).

Termin płatności wynosi do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.

2018-10-19 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.30.2018 pod nazwą "Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na Potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO PO VII WB 262.33.2018

 

Gorzów  Wlkp., dnia 19 października 2018r.

  PO VII WB 262.33.2018

     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp zaprasza do złożenia oferty  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986) na zakup następującego sprzętu informatycznego:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., dnia 09 października 2018r.

PO VII WB 262.26.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.26.2018 pod nazwą „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Firma Handlowo- Usługowa PRO MORTE  Barbara Wojtuściszyn, ul. Żwirowa 19e, 66-400 Gorzów Wlkp., z wartością brutto 4080,00 zł.

 


 inf_PO_VII_WB_262262018.jpg      Informacja

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 09.10.2018 r.

PO VII WB 262.30.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wlkp., dnia 28 września 2018r.

PO VII WB 262.27.2018
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.27.2018 pod nazwą "Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach" - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Działalność Usługowa Marcin Ralko, ul. Wiejska 15, 66-436 Słońsk, z wartością brutto 43675,20 zł.

  inf_PO_VII_WB_262272018.jpg      Informacja

2018-09-25 Zapytanie ofertowe pn. "Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich"

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na:

„Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

zapytanie ofertowe - Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 września 2018 r.

PO VII WB 262.27.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1 579 ze zm.).

 

2018-08-06 Wybór oferty

Nr sprawy: PO VII WB 262.24.2018


 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania      PO VII WB 262.24.2018 pod nazwą „Dostawa i montaż klimatyzatora w pok. nr 11 PO Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wybrana została oferta firmy NIX Marcin Graczyk z kwotą brutto 4.059,00 zł.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa i montaż centrali telefonicznej szt. 1 wraz z 4 aparatami systemowymi w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wlkp., 23.07.2018 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.23.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.23.2018 pod nazwą „Dostawa i montaż centrali telefonicznej szt. 1 wraz z 4 aparatami systemowymi w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie ul. Plac Kościelny 1” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wybrana została oferta firmy Tele-Horn Jerzy Hornowski Gorzów Wlkp. z kwotą brutto 6.432,90 zł. dokumentacja_PO_VII_WB_262232018.pdf      Dokumentacja

 inf_PO_VII_WB_262232018.pdf      Informacja

 wniosek_PO_VII_WB_262232018.pdf      Wniosek

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: Dostawę i montaż centrali telefonicznej szt. 1 wraz z 4 aparatami systemowymi w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

PO VII WB 262.23.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:

Dostawę i montaż centrali telefonicznej szt. 1 wraz z 4 aparatami systemowymi w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie, Plac Kościelny 1.

 

lp. oferty

wg. kolejności

wpływu

Nazwa oferenta

Nazwa oferowanej centrali

   Wartość ofert brutto wg. wariantów

Okres gwarancji

uwagi

zakup jednorazowy

dzierżawa 12 m-cy z wykupem

dzierżawa 24 m-ce z wykupem

dzierżawa 36 m-cy z  wykupem

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa i montaż centrali telefonicznej szt. 1 wraz z 4 aparatami systemowymi w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wielkopolski, dnia 04.07.2018r.

  PO VII WB 262.23.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579 ze zm./  na dostawę i montaż centrali telefonicznej szt. 1 wraz z 4 aparatami systemowymi w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie, Plac Kościelny 1, w następujących wariantach:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 19.06.2018 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.22.2018

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.22.2018 pod nazwą „Przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich” 

zapytanie ofertowe - Przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 czerwca 2018 r.

PO VII WB 262.22.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

2018-05-17 ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia
w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przeprowadzania badań lekarskich wstępnych, okresowych oraz kontrolnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i jednostek jej podległych.

2018-05-16 INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Gorzów Wlkp., 16.05.2018 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.15.2018

 

 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego przedłuża termin składania ofert w postępowaniu PO VII WB 262.15.2018 pod nazwą „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie” do dnia 18.05.2018 r.

2018-05-16 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) pn. „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

zapytanie ofertowe - Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wielkopolski, dnia 09.05.2018 r.

PO VII WB 262.15.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wlkp., 11.04.2018 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.13.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.13.2018 pod nazwą „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wybrana została oferta firmy alebiuro.com Wojciech Świdrowski z kwotą brutto 130.851,80 zł. inf_PO_VII_WB_262132018.pdf      Informacja

zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 04.04.2018 r.

PO VII WB 262.13.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

 1. Zamówienie dotyczy 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia dostaw: 16.04.2018 r.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jej Prokuratur Rejonowych w: Gorzowie Wlkp., Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich, Słubicach i Międzyrzeczu - zgodnych z wymaganiami/wymaganą wydajnością określonymi
  załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Wykaz drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Zamawiającego, a także prognozowaną ilość dostarczanych materiałów eksploatacyjnych zawiera załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych jakościowo równoważnych (zamienników) w tych pozycjach, gdzie wymaga materiałów oryginalnych. Materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne (zamienniki), muszą spełniać parametry nie niższe niż parametry producenta drukarek danego typu. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne będące przedmiotem dostawy były fabrycznie nowe, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnie z normą ISO 9001 lub normami równoważnymi.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 03.04.2018 r.

PO VII WB 262.12.2018

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

           Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim unieważnia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zapytanie ofertowe na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

pytania i odpowiedzi do postępowania o sygn. PO VII WB 262.12.2018

Gorzów Wielkopolski, dnia 27.03.2018 r.

PO VII WB 262.12.2018

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyr

Gorzów Wlkp., 27.03.2018 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.10.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.10.2018 pod nazwą Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wybrana została oferta firmy GRG Sp. z o. o. sp. k. z kwotą brutto 30.200,00 zł. inf_PO_VII_WB_262102018.pdf      Informacja

zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 23.03.2018 r.

PO VII WB 262.12.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

zapytanie ofertowe - Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2018 r.

PO VII WB 262.10.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

PO VII WB 262.6.2018

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) na  „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.” (PO VII WB 262.6.2018) najkorzystniejszą ofertę przedłożył Ośrodek Komputerowy „INFOSTIL” sp. z o.o. ;ul. Kombatantów 2; 66-400 Gorzów Wlkp. z ceną brutto 41 018,04 zł.

ZAPYTANIE OFERTOWE

PO VII WB 262.6.2018

     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., zaprasza do złożenia oferty  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1564, ze zmianami) na zakup następującego sprzętu informatycznego:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont instalacji: 1/ systemu sygnalizacji pożaru, 2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu, 3/ kontroli dostępu w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wlkp., 15.01.2018 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.53.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.53.2017 pod nazwą "Remont instalacji: 1/ systemu sygnalizacji pożaru, 2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu, 3/ kontroli dostępu w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie; Plac Kościelny 1" - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wybrana została oferta firmy GOWTEL S. C. z kwotą brutto 89.500,00 zł i terminem realizacji 19 dni od dnia przekazania placu budowy. informacja_PO_VII_WN_262532017.pdf      Informacja

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Remont instalacji: 1/ systemu sygnalizacji pożaru, 2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu, 3/ kontroli dostępu w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wielkopolski, dnia 05.01.2018 r.

PO VII WB 262.53.2017

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) pn. „Remont instalacji: 1/ systemu sygnalizacji pożaru,  2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu, 3/ kontroli dostępu w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie; Plac Kościelny 1” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

2017-12-27 Zapytanie ofertowe

 PO VII WB 262.53.2017

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579/  dotyczącej wykonania zadania pn.:

„Remont instalacji:

1/ systemu sygnalizacji pożaru,

2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu,

3/ kontroli dostępu

w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie; Plac Kościelny 1”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup niszczarek firmy HSM

Gorzów Wlkp., 13.12.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.52.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.52.2017 pod nazwą „Zakup niszczarek firmy HSM” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana została oferta firmy alebiuro.com Wojciech Świdrowski z kwotą brutto 18.991,20 zł. informacja_WB_262522017.pdf      Informacja

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 08.12.2017 r.

 

 

 

PO VII WB 262.52.2017

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pn. „Zakup niszczarek firmy HSM” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

PO VII WB 262.52.2017

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na „Zakup niszczarek firmy HSM - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Niszczarka firmy HSM B 22 – szt.9
 2. Niszczarka firmy HSM B 26 – szt.1
 3. Niszczarka Firmy HSM B32 – szt.2

2017-12-04 Wybór najkorzystniejszej oferty

Gorzów Wlkp., 04.12.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.49.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania        PO VII WB 262.49.2017 pod nazwą "Zakup wraz z dostawą i montażem 1 szt. kserokopiarki dla Wydz. II PO Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52" - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), na które Zamawiający planował przeznaczyć 11.916,80 zł, jako jedyna spełniająca wymagania techniczne wybrana została oferta firmy Arcus S. A. z kwotą brutto 10.178,25 zł.

odpowiedzi na pytania - Zakup wraz z dostawą i montażem 1 szt. kserokopiarki dla Wydz. II PO Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52

Gorzów Wielkopolski, dnia 28.11.2017 r.

PO VII WB 262.49.2017

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) pn. „Zakup wraz z dostawą i montażem 1 szt. kserokopiarki dla Wydz. II PO Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS

Gorzów Wlkp., 23.11.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.46.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.46.2017 pod nazwą "Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek  prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS" - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana została oferta firmy PUH Kaprys Krystyna Postemska z kwotą brutto 8.147,39 zł. informacja_WB_262462017.pdf      Informacja

ZAPYTANIE OFERTOWE - 1 szt. fabrycznie nowej kserokopiarki

Gorzów Wielkopolski, dnia 23.11.2017r.

 PO  VII WB 262.49.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą i montażem w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579/  1 szt. fabrycznie nowej kserokopiarki w poniżej lokalizacji:

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. II) ul. Chopina 52 (II piętro).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego

Gorzów Wlkp., 20.11.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.38.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.38.2017 pod nazwą "Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego" - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana została oferta firmy Multimedia Polska Biznes S. A. z kwotą brutto 13.917,26 zł. informacja_WB_262382017.pdf      Informacja

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS

Gorzów Wielkopolski, dnia 16.11.2017 r.

PO VII WB 262.46.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek  prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Gorzów Wlkp., 15.11.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.38.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu PO VII WB 262.38.2017 pod nazwą "Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego "- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Termin został przesunięty na dzień 17.11.2017 r.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego PO VII WB 262.38.2017 po edycji

Załącznik nr 2

 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZADANIA:

 

 „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Gorzów Wlkp., 07.11.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.38.2017

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu PO VII WB 262.38.2017 pod nazwą "Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego "- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Termin został przesunięty na dzień 16.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia  06 listopada 2017 r.

PO VII WB 262.38.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1 579).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 31.10.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.39.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.39.2017 pod nazwą „Dzierżawa 3 szt. fabrycznie nowych kserokopiarek” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), biorąc pod uwagę możliwości finansowe, Zamawiający wybrał następujące oferty:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 31.10.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.41.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.41.2017 pod nazwą „Prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem 

Zmodyfikowane zapytanie ofertowe - Prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów: 1/ systemu sygnalizacji włamania, 2/ systemu ppoż., 3/systemu telewizji przemysłowej, 4/ systemu kontroli dostępu

      PO VII WB 262.41.2017

     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów:

1/ systemu sygnalizacji włamania,

2/ systemu ppoż.,

3/ systemu telewizji przemysłowej,

4/ systemu kontroli dostępu

w poniższych lokalizacjach:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej

Gorzów Wlkp., 24.10.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.37.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.33.2017 pod nazwą Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana zostały poszczególne oferty:

1.      Net Complex – pozycja nr 12, z kwotą 12.656,70 zł brutto,

2.      P.I.E.S.E. GOBIT – pozycje nr 1; 2; 4; 5; 10, z kwotą 89.710,05 brutto,

3.      OK INFOSTIL pozycje nr 3; 6; 7; 8; 9; 11, 28.615,95 zł brutto.

Łączna kwota zamówienia: 130.982,70 zł brutto. informacja_WB_262372017.pdf      Informacja o wyborze

ZMODYFIKOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE - DZIERŻAWA 3 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH KSEROPIAREK

Gorzów Wielkopolski, dnia 23.10.2017 r. 

PO  VII WB 262.39.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na dzierżawę w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579/  3 szt. fabrycznie nowych kserokopiarek we wskazanych poniżej lokalizacjach:

1/ Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. I) ul. Chopina 52 –  1 szt.

2/ Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. II) ul. Chopina 52 – 1 szt.

3/ Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. (ul. Moniuszki 2) – 1 szt.

na okres 48 miesięcy od dnia podpisania umowy – nie później niż 15 listopada 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów: 1/ systemu sygnalizacji włamania, 2/ systemu ppoż., 3/systemu telewizji przemysłowej, 4/ systemu kontroli dostępu

Gorzów  Wlkp., dnia 23.10.2017 r.

PO VII WB 262.41.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów:

1/ systemu sygnalizacji włamania,

2/ systemu ppoż.,

3/ systemu telewizji przemysłowej,

4/ systemu kontroli dostępu

w poniższych lokalizacjach:

ZAPYTANIE OFERTOWE - dzierżawa 3 szt. fabrycznie nowych kseropiarek

Gorzów Wielkopolski, dnia 19.10.2017 r.

PO  VII WB 262.39.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na dzierżawę w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579/  3 szt. fabrycznie nowych kserokopiarek we wskazanych poniżej lokalizacjach:

1/ Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. I) ul. Chopina 52 –  1 szt.

2/ Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. II) ul. Chopina 52 – 1 szt.

3/ Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. (ul. Moniuszki 2) – 1 szt.

zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej

Gorzów Wlkp., dnia 10.10.2017 r.

PO VII WB 262.37.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp zaprasza do złożenia oferty  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1 579) na dostawę sprzętu informatycznego według załączonego wykazu (zał. nr 1).

Oferty winny zawierać:

a/ cenę brutto i netto oddzielnie dla poszczególnych produktów (koszt dostawy obciąża dostawcę),

b/ okres gwarancji

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Gorzów Wlkp., 04.10.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.34.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.34.2017 pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana została oferta firmy RODAN Sp. z o. o. z kwotą brutto 41.900,00 zł.

INFORMACJA O POPRAWIENIU OMYŁKI PISARSKIEJ

Gorzów Wlkp., 27.09.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.34.2017

 

INFORMACJA O POPRAWIENIU OMYŁKI PISARSKIEJ

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że nastąpiła omyłka pisarska w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego na „Sukcesywną dostawę artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” poz. 51:

jest: Koperta LDS-200 MK biała;

winno być: Koperta LDS-220 MK biała.

2017-09-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 13.09.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.31.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.31.2017 pod nazwą Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana została oferta firmy PHUP ZEMAR Sp. z o. o. z kwotą brutto 44.887,50 zł. informacja_20170914.pdf      Informacja o wyborze

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 04.09.2017 r. 

PO VII WB 262.31.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu PO VII WB 262.22.2017 pod nazwą "Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp."

Gorzów Wlkp., 02.08.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.22.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.22.2017 pod nazwą „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.”

Informacja o unieważnieniu postępowania PO VII WB 262.29.2017 pod nazwą "Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego"

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim unieważnia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zapytanie ofertowe na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu PO VII WB 262.26.2017 pod nazwą "Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej"

Nr sprawy: PO VII WB 262.26.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania  PO VII WB 262.26.2017 pod nazwą Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) wybrana została oferta firmy PUH AMBER Krzysztof Wolanicki z kwotą brutto 25.524,21 zł.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 25.07.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.27.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.27.2017 pod nazwą „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) wybrana została oferta firmy CK tonery Tomasz Wirecki z kwotą brutto 62.468,01 zł.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 21.07.2017 r.

PO VII WB 262.29.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

2017-07-14 Zapytanie ofertowe: Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów

PO VII WB 262.26.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na: „Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

2017-07-14 UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim unieważnia z winy zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zapytanie ofertowe na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

W zapytaniu nie określono skali białości i gramatury papieru kserograficznego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 10.07.2017 r.

PO VII WB 262.27.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 10.07.2017 r.

PO VII WB 262.28.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej tut. Prokuratury

Gorzów Wlkp., dnia 09 czerwca 2017 r

 PO VII WB 262.22.2017

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej tut. Prokuratury.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z delegacją zawartą w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (lub w oparciu o jego wzór), w którym Zleceniobiorca określa miesięczne oraz półroczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Prokuratura Okręgowa informuje o zbędnym składniku majątku

Prokuratura Okręgowa informuje o zbędnym składniku majątku:

 

Kocioł grzewczy marki Vissmann Paromat Simplex /rok produkcji 2000/ wraz z osprzętem.

Podst. prawna: §6  ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21.05.2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami  rzeczowymi  majątku  ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114 poz. 761).

 

Zdjęcia kotła w załączniku. zdjecia_02.zip