PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2020-02-06 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.577) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

 

sygnatura konkursu:           - PO IV WOS 1111.1.2020

liczba etatów:                     -  1

stanowisko:                          - wspomagające pion orzeczniczy

miejsce pracy:                      - Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

wynagrodzenie:                   - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r.
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.
z 2017 roku, poz.485 ze zm.).

 

Prokurator Regionalny w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny  w Szczecinie ogłasza  nabór na  stanowisko kierowcy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

 

Liczba wolnych stanowisk   –    1

 

Wymagania stawiane kandydatom :

 

 • wykształcenie średnie  preferowane techniczne samochodowe,
 • prawo jazdy kat. „B” (dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy „C”),
 • minimum 5 -letnie doświadczenie w kierowaniu pojazdami,
 • dobra znajomość topografii miasta,
 • niekaralność,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność.

 

20191219 - Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na stanowiska analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

PO IV WOS 1111.6.2018

 

 

Lista kandydatów wybranych

na staż urzędniczy

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na stanowiska analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

 

W dniu 18 grudnia 2019 roku Komisja Konkursowa, po zakończeniu
III etapu konkursu, na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. wybrała:

 

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim na docelowe stanowisko informatyka (0,5 etatu).

    PO IV WOS 1111.5.2019

 

 

Lista kandydatów wybranych

na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim

na docelowe stanowisko informatyka (0,5 etatu).  

 

 

 

W dniu 11 grudnia 2019 roku Komisja Konkursowa, po zakończeniu trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim na docelowe stanowisko informatyka (0,5 etatu) wybrała:

20191209 - ZAWIADOMIENIE o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowiska analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

PO IV WOS 1111.4.2019

                                                                                   Gorzów Wlkp., dnia 9 grudnia 2019 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowiska analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

 

Komisja konkursowa informuje, że do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – na docelowe stanowiska analityka kryminalnego zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowiska analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

PO IV WOS 1111.4.2019                                                                                                          Gorzów Wlkp., dnia 26 listopada 2019 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowiska analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

 

Komisja konkursowa informuje, że do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy          w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – na docelowe stanowiska analityka kryminalnego zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

                                                                         

2019-11-27 ZAWIADOMIENIE o trzecim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

PO IV WOS 1111.5.2019                                             Gorzów Wlkp., dnia 27 listopada 2019 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE

o trzecim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja Konkursowa informuje, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – na docelowe stanowisko informatyka (0,5 etatu),  zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

ZAWIADOMIENIE o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko informatyka (0,5 etatu) w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

PO IV WOS 1111.5.2019                                      Gorzów Wlkp.,  15  listopada 2019 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko informatyka (0,5 etatu)  

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja konkursowa informuje, że do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – na docelowe stanowisko informatyka (0,5 etatu) zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

2019.10.02 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - na docelowe stanowisko: informatyk

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.577) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: informatyk

 

sygnatura konkursu:       - PO IV WOS 1111.5.2019

liczba wolnych stanowisk:  1 (0,5 etatu);

stanowisko docelowe- informatyk

miejsce pracy:             - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

2019.09.25 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - na docelowe stanowisko: analityk kryminalny

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.577) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: analityk kryminalny

 

sygnatura konkursu:       - PO IV WOS 1111.4.2019

liczba wolnych stanowisk:  2 (1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat
i 1 stanowisko w połowie wymiaru czasu pracy - 0,5 etatu);

stanowisko docelowe- analityk kryminalny

miejsce pracy:             - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

wynagrodzenie:          - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 roku, poz.485 ze zm.).

 

2019.09.24 - Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na docelowe stanowisko wspomagające pion orzeczniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

PO IV WOS 1111.3.2019

 

 

Lista kandydatów wybranych

na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

na docelowe stanowisko wspomagające pion orzeczniczy

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

.

 

 

W dniu 23 września 2019 roku Komisja Konkursowa, po zakończeniu
trzeciego etapu konkursu, na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. wybrała:

20190909 - ZAWIADOMIENIE o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko wspomagające pion orzeczniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 9 września 2019 roku

PO IV WOS 1111.3.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko wspomagające pion orzeczniczy

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

 

Komisja konkursowa informuje, że do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – na docelowe stanowisko wspomagające pion orzeczniczy zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

2019.08.20 - ZAWIADOMIENIE o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko wspomagające pion orzeczniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 20 sierpnia 2019 roku

PO IV WOS 1111.3.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko wspomagające pion orzeczniczy

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja konkursowa informuje, że do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – na docelowe stanowisko wspomagające pion orzeczniczy zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

 

 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 

 

ZAWIADOMIENIE o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. - stanowiska analityków kryminalnych

Gorzów Wlkp., 31 lipca 2019 r.


PO IV WOS 1111.2.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wynikach konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – stanowiska analityków kryminalnych

 

 

Komisja konkursowa informuje:

 

 

Do trzeciego etapu konkursu nie zakwalifikowano żadnego z kandydatów, z powodu nieosiągnięcia minimum wymaganych punktów.

Konkurs zostanie ponowiony.

 

                                                                                               Sekretarz Komisji: informacja_o_wynikach_II_etapu__brak_rozstrzygniecia.pdf

ZAWIADOMIENIE w sprawie drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 29 lipca 2019 roku

PO IV WOS 1111.2.2019                                     

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

w sprawie drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko analityka kryminalnego

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

                                         Komisja konkursowa informuje:

2019.07.22 - ZAWIADOMIENIE o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 22 lipca 2019 roku

PO IV WOS 1111.2.2019                                      

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko analityka kryminalnego

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja konkursowa informuje, że do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – na docelowe stanowisko analityka kryminalnego  zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

 

 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 

 

2019.07.10 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.577) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

 

sygnatura konkursu:           - PO IV WOS 1111.3.2019

liczba etatów:                     - 0,5 etatu

stanowisko:                          - wspomagające pion orzeczniczy

miejsce pracy:                      - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

wynagrodzenie:                   - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r.
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.
z 2017 roku, poz.485 ze zm.).

 

2019-05-30 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - na docelowe stanowisko: analityk kryminalny

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: analityk kryminalny

 

sygnatura konkursu:       - PO IV WOS 1111.2.2019

liczba wolnych stanowisk:  2 (1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat
i 1 stanowisko w połowie wymiaru czasu pracy - 0,5 etatu);

stanowisko docelowe: - analityk kryminalny

miejsce pracy:             - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

wynagrodzenie:          - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 roku, poz.485 ze zm.).

2019.04.30 - INFORMACJA o wynikach konkursu na stanowisko inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 30 kwietnia 2019r.

PO IV WOS 1111.1.2019

 

 

INFORMACJA

o wynikach konkursu na stanowisko inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

 

Informuję, że w wyniku konkursu przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.:

 

 1. na stanowisko inspektora do spraw obronnych wybrano

29.04.2019 - ZAWIADOMIENIE - trzeci etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na stanowisko inspektora ds. obronnych

Gorzów Wielkopolski., dnia 29 kwietnia 2019 roku

PO IV WOS 1111.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 (sala 21) odbędzie się – jak podano w ogłoszeniu z dnia  18 kwietnia 2019 roku – trzeci etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na stanowisko inspektora ds. obronnych.

 

      Do udziału w trzecim etapie konkursu zakwalifikowali się i proszeni są o stawiennictwo:

konkurs na staż urzędniczy na docelowe stanowisko inspektora ds. obronnych - zarządzenie Prokuratora Generalnego

Zarządzenie w załączniku. zarz_20190423.pdf      Zarządzenie

20190418 - Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu na stanowisko inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wielkopolski., dnia 18 kwietnia 2019 roku    

      PO IV WOS 1111.1.2019

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych

do kolejnych etapów konkursu na stanowisko inspektora do spraw obronnych

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Lp.

NAZWISKO

IMIĘ

 

03.04.2019 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY - na docelowe stanowisko inspektora do spraw obronnych.

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2018. 577 j.t.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.400 j.t.) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

- na docelowe stanowisko inspektora do spraw obronnych.

 

 

sygnatura konkursu:   - PO IV WOS 1111.1.2019

liczba stanowisk:        - 1  (0,5 etatu)

stanowisko docelowe - inspektor do spraw obronnych

miejsce pracy:            - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52

data rozpoczęcia pracy: - 16 maja  2019 roku

wynagrodzenie: - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r.

w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników
i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. 2017.485 ze zm.).

 

22.02.2019 - I N F O R M A C J A o wynikach konkursu na stanowiska asystenta prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wielkopolski, 22 lutego 2019 roku

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.12.2018

 

 

I N F O R M A C J A  

o wynikach konkursu na stanowiska asystenta prokuratora Prokuratury Okręgowej  w Gorzowie Wlkp. oraz  asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej   w Gorzowie Wlkp.

 

 

 1. Kandydatka zakwalifikowana do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. i uzyskany wynik:
 2.  

2019.02.13 - Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wielkopolski, 13 lutego 2019 roku

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.12.2018

 

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu na stanowiska asystenta prokuratora Prokuratury Okręgowej  w Gorzowie Wlkp. oraz  asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej   w Gorzowie Wlkp.

 

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz  asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

2019-01-30 OGŁOSZENIE w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.12.2018

 

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.:
 1. Emilia Kamińska,
 2. Natalia Banaszczuk,
 3. Yasmin Darja Dabiri,
 4. Adrian Jeziorski,
 5. Magdalena Sobocka,
 6. Paulina Gieremek.

2019-01-31 Ogłoszenie o zmianie organizacji konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

PO IV WOS 1111.11.2018

PO IV WOS 1111.12.2018

 

Ogłoszenie

o zmianie organizacji konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

 

Informuję, że na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp., konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. ogłoszony 12 grudnia 2018 roku pod sygnaturą PO IV WOS 1111.11.2018 oraz konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. ogłoszony 29 grudnia 2018 roku pod sygnaturą PO IV WOS 1111.12.2018 zostały połączone w jeden konkurs (sygn. PO IV WOS 1111.12.2018) na jedno stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jedno stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

2019-01-14 OGŁOSZENIE lista kandydatów do II etapu 14.01.2019

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.11.2018

 

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.:
 1. Yasmin Darja Dabiri
 2. Justyna Lisińska
 3. Natalia Banaszczuk
 4. Agnieszka Mazurek

2018.12.29 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wielkopolski, 29 grudnia 2018 roku

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

Na podstawie art. 180 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj.Dz.U.2017.1767 ze zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838):

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Sygnatura konkursu:  PO IV WOS 1111.12.2018

LISTA KANDYDATÓW wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

                                                                                                        Gorzów Wielkopolski., dnia 18 grudnia 2018 roku

 

PO IV WOS 1111.9.2018

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wielkopolski,    12 grudnia 2018 roku

PO IV WOS 1111.11.2018

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

Na podstawie art. 180 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj.Dz.U.2017.1767 ze zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838):

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., 07 grudnia 2018 r.

PO IV WOS 1111.9.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

o III etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja Konkursowa informuje, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 1. Ewelina Kikut
 2. Monika Sosnowska
 3. Emilia Kamińska
 4. Justyna Szymaniak
 5. Izabela Werstak
 6. Magdalena Stranz

ZAWIADOMIENIE o II etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., 29 listopada 2018 r.

PO IV WOS 1111.9.2018

 

ZAWIADOMIENIE

o II etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja Konkursowa informuje, że do II etapu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 1. Anna Michałowska
 2. Inga Burda
 3. Emilia Kamińska
 4. Paulina Kot
 5. Joanna Blady-Kowalska
 6. Anna Florczak
 7. Izabela Werstak
 8. Agnieszka Kasińska
 9. Dorota Ziemianin
 10. Justyna Szymaniak
 11. Monika Kozioł
 12. Magdalena Stranz
 13. Kinga Budny
 14. Kamila Pałczyńska
 15. Monika Sosnowska
 16. Aleksandra Łukasiewicz
 17. Marta Średniawa
 18. Natalia Rejniak
 19. Ewelina Kikut
 20. Iwona Pilars
 21. Katarzyna Marciniak
 22. Karolina Borowska

05.11.2018 - Ogłoszenie o naborze

Gorzów Wielkopolski,  05 listopada 2018 r.

PO IV WOS 1112.10.2018

 

OGŁOSZENIE

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. informuje, że do zatrudnienia na stanowisku sekretarza w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. (umowa o pracę na czas określony - w ramach zastępstwa) wytypowana została pani Izabela Werstak.

 

2018.10.31 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.577) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

 

sygnatura konkursu:           - PO IV WOS 1111.9.2018

liczba etatów:                     - 1 etat

stanowisko:                          - wspomagające pion orzeczniczy

miejsce pracy:                      - Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

wynagrodzenie:                   - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r.
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.
z 2017 roku, poz.485 ze zm.).

 

2018-10-22 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko sekretarza

PO IV WOS 1112.10.2018

OGŁOSZENIE

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór

na wolne stanowisko   s e k r e t a r z a  

(umowa o pracę na czas określony - w ramach zastępstwa)

 

Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.

Wymiar etatu: 1,0.

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na stanowisko eksperta ds analiz finansowo - skarbowych i ekonomicznych

PO IV WOS 1111.6.2018

 

Lista kandydatów wybranych

na staż urzędniczy

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na stanowisko eksperta ds analiz finansowo – skarbowych i ekonomicznych.

 

 

W dniu 4 października 2018 roku Komisja Konkursowa, po zakończeniu
III etapu konkursu, na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. wybrała:

 

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. ? stanowisko eksperta

Gorzów Wlkp., 24   września 2018 r.

PO IV WOS 1111.6.2018

 

ZAWIADOMIENIE

o III etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – stanowisko eksperta

 

 

Komisja Konkursowa informuje, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.  zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

2018-09-12 ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

PO IV WOS 1111.6.2018                                             Gorzów Wlkp., dnia 12 września 2018 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja Konkursowa informuje, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – na stanowisko eksperta ds analiz finansowo – skarbowych i ekonomicznych,  zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

 1. Marcin Ulatowski,
 2. Konrad Kuś,
 3.  Robert Szpila,
 4. Aldona Paluch.

2018-08-09 Konkurs na staż eksperta

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

 

sygnatura konkursu:       - PO III K 1111.6.2018

liczba etatów:             - 1 etat

stanowisko docelowe: - ekspert ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

miejsce pracy:             - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

wynagrodzenie:          - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017.485 ze zm.).

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKA ASYSTENTA PROKURATORA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. ORAZ PROKURATUR REJONOWYCH W SŁUBICACH I GORZOWIE WLKP.

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.5.2018

 

INFORMACJA

O  WYNIKACH  KONKURSU  NA  STANOWISKA  ASYSTENTA  PROKURATORA  PROKURATURY  OKRĘGOWEJ                                                        W  GORZOWIE WLKP. ORAZ PROKURATUR REJONOWYCH W SŁUBICACH I GORZOWIE WLKP.

 

2018-07-25 III etap konkursu na stanowiska asystentów prokuratora

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.5.2018

 

 


OGŁOSZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM


I. Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stanowiska asystentów prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuraturach Rejonowych w Gorzowie Wlkp. i Słubicach:

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowiska asystentów prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuraturach Rejonowych w Gorzowie Wlkp. i Słubicach

 

 

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.5.2018

 

 

 

OGŁOSZENIE

PROKURATORA OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowiska asystentów prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuraturach Rejonowych w Gorzowie Wlkp. i Słubicach:

ZMIANA W OGŁOSZENIU Z DNIA 11 CZERWCA 2018 ROKU O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKA ASYSTENTA PROKURATORA W OKRĘGU PROKURATURY GORZOWSKIEJ

Gorzów Wielkopolski, 20 czerwca 2018 roku

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.5.2018

 

ZMIANA W OGŁOSZENIU Z DNIA 11 CZERWCA 2018 ROKU

O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKA ASYSTENTA PROKURATORA

W OKRĘGU PROKURATURY GORZOWSKIEJ

 

 

Informuję, że w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora, na które ogłoszono konkurs, wynosi 2 (dwa).

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Agnieszka Leszczyńska

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKA ASYSTENTA PROKURATORA W OKRĘGU PROKURATURY GORZOWSKIEJ

Gorzów Wielkopolski,    11 czerwca 2018roku

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.5.2018

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKA ASYSTENTA PROKURATORA

W OKRĘGU PROKURATURY GORZOWSKIEJ

 

Na podstawie art. 180 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj.Dz.U.2017.1767 ze zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838):

 

OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 stycznia 2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 stycznia 2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich. obwieszczenie.pdf

LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 grudnia 2017 r.  

PO IV WOS 1111.8.2017

 

 

LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

 

W dniu 19 grudnia 2017 r. komisja konkursowa, po zakończeniu III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach wybrała:

 

Panią Annę Najder.

 

 

 

Na listę rezerwową zakwalifikowano:

 

Panią Annę Gieradę.

 

 

                                                                                  PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                         Agnieszka Leszczyńska

 

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2017 r.

PO IV WOS 1111.8.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

o III etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

 

Komisja Konkursowa informuje, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach zakwalifikowani zostali niżej wymienieni kandydaci:

ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wlkp., 30 listopada 2017r.

PO IV WOS 1111.8.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

 

Komisja Konkursowa informuje, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

Ogłoszenie - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz.246 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

 

 

sygnatura konkursu:           - PO IV WOS 1111.8.2017

liczba etatów:                     - 1 etat

stanowisko:                          - wspomagające pion orzeczniczy

miejsce pracy:                      - Prokuratura Rejonowa w Słubicach

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Załącznik nr 1

       PO IV WOS 1111.6.2017

 

Lista kandydatów wybranych

na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

 

 

W dniu 13 września 2017 roku Komisja Konkursowa, po zakończeniu
III etapu konkursu, na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich wybrała:

 

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., dnia       września 2017 r.

 

PO IV WOS 1111.6.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o III etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

 

Komisja Konkursowa informuje, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., 28 sierpnia 2017r.

PO IV WOS 1111.6.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

 

Komisja Konkursowa informuje, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

04.08.2017 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ

W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

 

 

sygnatura konkursu:          - PO IV WOS 1111.6.2017

liczba etatów:                     - 0,5 etatu

stanowisko:                          - wspomagające pion orzeczniczy

miejsce pracy:                     - Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Kraj.

wynagrodzenie:                   - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r.
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.
z 2017 roku, poz.485 ze zm.).

 

                Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem (art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury - tj. Dz.U. z 2017 roku, poz.246 ze zm.).

 

OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 20 lipca 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r.
Poz. 763
 
OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
 
z dnia 20 lipca 2017 r.
 
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKA ASYSTENTA PROKURATORA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski,    15 maja 2017roku

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.1.2017

 

INFORMACJA

O  WYNIKACH  KONKURSU  NA  STANOWISKA  ASYSTENTA  PROKURATORA  PROKURATURY  OKRĘGOWEJ
W  GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

I.                    Lista kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz uzyskane wyniki:

 

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stanowiska asystentów prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wielkopolski, 26 kwietnia 2017roku

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.1.2017

 

 

OGŁOSZENIE

PROKURATORA OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

I.                    Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stanowiska asystentów prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.:

 

2017-04-12 Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.1.2017

OGŁOSZENIE

PROKURATORA OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowiska asystentów prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.:

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wielkopolski,    24 lutego 2017roku

 

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.1.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

Na podstawie art. 180 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838):

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza konkurs na wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Liczba wolnych stanowisk - 4

Informacja o wolnym stanowisku asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp.  24 listopada 2016 r.

 

PO III K 1111.12.2016

 

Informacja

o wolnym stanowisku asesorskim

w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że dysponuje wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na stanowisku asesora proszone są o złożenie w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., bądź przesłanie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

niżej wymienionych dokumentów:

KOMUNIKAT

Gorzów Wielkopolski,  24 października 2016r.

PO III K 1110.19.2016

 

KOMUNIKAT

 

            Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie poszukuje osoby z wykształceniem min. średnim, bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie, chętnej do odbycia 3-miesięcznego stażu w prokuraturze ze skierowania PUP.

KOMUNIKAT

Gorzów Wielkopolski,  04 października 2016r.

PO III K 1110.16.2016

 

KOMUNIKAT

 

            Zakończono rekrutację na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

            Na powyższe stanowisko zatwierdzono Pana Mariusza Stolarka.

 

 

ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

 

Andrzej Wieczorek

OGŁOSZENIE o drugim etapie naboru na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 Gorzów Wielkopolski., dnia 09 września 2016 roku

     III K 1110.16.2016

 

OGŁOSZENIE

o drugim etapie naboru na wolne stanowisko kierowcy

w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. informuje, że do drugiego etapu naboru zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy na docelowe stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

PO III K 1110.12.2016

 

Lista kandydatów wybranych

na staż urzędniczy

na docelowe stanowisko analityka kryminalnego

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

OGŁOSZENIE Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na wolne stanowisko - k i e r o w c y

Gorzów Wielkopolski,  18 sierpnia 2016r.

III K 1110.16.2016

OGŁOSZENIE

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór

na wolne stanowisko - k i e r o w c y

 

Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.

Wymiar etatu: 1,0.

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 17 sierpnia 2016 r.

 

PO III K 1110.12.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o III etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko

analityka kryminalnego

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, dnia  25 lipca  2016 r.

       PO III K 1110.12.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko analityka kryminalnego

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim

 

Komisja Konkursowa informuje, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim na docelowe stanowisko analityka kryminalnego zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

2016.06.01 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - na docelowe stanowisko: analityk kryminalny

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz.1241 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: analityk kryminalny

INFORMACJA w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wielkopolski, 1 kwietnia 2016roku

Konkurs Nr: po I K 1110.10.2016

 

INFORMACJA

 

w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. informuje, że ogłoszony 31 marca 2016 roku konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. został anulowany.

 

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej wykonujący zadania Prokuratora Okręgowego

Wojciech Szcześniak

Informacja o wolnych etatach asesorskich w okręgu prokuratury gorzowskiej

Gorzów Wlkp.  25 stycznia 2016 r.

PO I K 1111 2.2016

 

Informacja

o wolnych etatach asesorskich

w okręgu prokuratury gorzowskiej

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że dysponuje dwoma wolnymi etatami asesorskimi w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz jednym wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich.

2015-12-17 Informacja o wolnym etacie asesorskim

Gorzów Wlkp.  17 grudnia 2015 r.

I K 1111/ 17 /15

 

Informacja

o wolnym etacie asesorskim

w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że dysponuje wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

2015-10-13 LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ

    I K 1110/28/15

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

 

 

W dniu 12 października 2015 r. Komisja Konkursowa po zakończeniu III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. wybrała
Panią Zuzannę Matykiewicz.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wielkopolski., dnia 30 września 2015 roku

      I K 1110/28/15

 

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowani zostali kandydaci:

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEJ CZĘŚCI II ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wielkopolski., dnia 18 września 2015 roku

 I K 1110/28/15

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO DRUGIEJ CZĘŚCI II ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

Do drugiej części II etapu konkursu zakwalifikowani zostali kandydaci:

 

08.09.2015 - ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

   I K 1110/28/15

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja konkursowa informuje, że do pierwszej części II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

02 lipca 2015r. - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE I ORGANIZACYJNYM W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

I K 1110/9/15

 

 

LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY

NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE I ORGANIZACYJNYM

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy na stanowisko kasjera w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 I.K.1110/20/15

 

Lista kandydatów wybranych

na staż urzędniczy na stanowisko kasjera

w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE I ORGANIZACYJNYM W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2015 r.

I K 1110/9/15

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE I ORGANIZACYJNYM
W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko kasjera w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 28 maja 2015r.

I K 1110/20/15

 

ZAWIADOMIENIE

o III etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko kasjera

w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko kasjera w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

                                                                                        Gorzów Wielkopolski, dnia  18 maja 2015 r.

 I K 1110/20/15

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

na stanowisko kasjera

w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale I Organizacyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, dnia  18 maja 2015 r.

   I K 1110/9/15

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu

na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale I Organizacyjnym
w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim

 

2015.04.10 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - KASJER

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: kasjer w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym

2015.04.10 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - Inspektor

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: inspektor w Wydziale I Organizacyjnym

Odwołanie konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 30 marca 2015r.

I K 1110/25/14

Odwołanie konkursu

na stanowisko księgowego

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

            W związku z reorganizacją pracy w Wydziale VII Budżetowo-Administracyjnym odwołuję ogłoszony w dniu 16 stycznia 2015r. konkurs na stanowisko: księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Wojciech Szcześniak        

2015-03-09 - LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

                                                                                                                               Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r.

            I K 1110/31/14

 

LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

 

            W dniu 5 marca 2015 roku Komisja Konkursowa po zakończeniu III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich wybrała Panią Irminę Dranczarek.

 

Na listę rezerwową zakwalifikowano:

 1. Panią Katarzynę Szymczak 
 2. Panią Joannę Szymańską

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Wojciech Szcześniak      

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 lutego 2015 r.

 

 

 

I K 1110/31/14

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowani zostali kandydaci:

                              

1.     Irmina Dranczarek

2.     Katarzyna Szymczak

3.     Joanna Szymańska                       

2015-02-20 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Konkurs Nr : I K 1110/ 8 /15

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

Na podstawie art. 100c ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1085 roku o prokuraturze (tj.Dz.U.2011.270.1599 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2011.210.1257):

2015.02.06 - ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wielkopolski, dnia  6 lutego 2015 r.     

I K 1110/31/14

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

2015.01.30 - INFORMACJA o wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 stycznia 2015 roku

Konkurs Nr: I K 1110/ 26 /14

 

INFORMACJA

o wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej

w Gorzowie Wlkp.

 

16.01.2015 r. - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wlkp., dnia  16 stycznia 2015r.

 

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

 

lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 grudnia 2015 roku

Konkurs Nr: I K 1110/ 26 /14

 

OGŁOSZENIE

PROKURATORA OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

- lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.:

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Konkurs Nr : I K 1110/ 26 /14

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

Na podstawie art. 100c ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1085 roku o prokuraturze (tj.Dz.U.2011.270.1599 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2011.210.1257):

2014-10-31 LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY W PR W SULĘCINIE

  LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W SULĘCINIE

 

 

            W dniu 27 października 2014 roku komisja konkursowa po zakończeniu III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie wybrała

 

Panią Żanetę Blicharz, która uzyskała ocenę  - 8,5 pkt w skali punktowej od 1 do 10.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W SULĘCINIE

Gorzów Wielkopolski., dnia 16 października  2014 roku

      I K 1110/17/14

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W SULĘCINIE

 

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowani zostali kandydaci, którzy w etapie II otrzymali ocenę powyżej 8 punktów, na 10 możliwych do uzyskania, tj.: 

                                    

 1. Magdalena Furdyna – 9,75 pkt        
 2. Justyna Nykiel – 9,125 pkt   
 3. Agnieszka Łukasiewicz – 8,75 pkt     
 4. Żaneta Blicharz – 8,5 pkt                 
 5. Katarzyna Szymczak – 8,25 pkt                              

Zawiadomienie o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

I K 1110/17/14

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

 

Komisja konkursowa informuje, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

2014-07-02 STAŻ URZĘDNICZY W PR SULĘCINIE

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W SULĘCINIE

LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

      I K 1110/20/13

 

LISTA KANDYDATÓW          WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

            W dniu 27 listopada 2013 roku komisja konkursowa po zakończeniu III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. wybrała

 

- Panią Alicję Kleczewską – liczba uzyskanych punktów 72

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP. WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW

                                                                                                        

Gorzów Wielkopolski., dnia 15 listopada  2013 roku

      I K 1110/20/13

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW:

 

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEJ CZĘŚCI II ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

    I K 1110/20/13

 

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO DRUGIEJ CZĘŚCI II ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW:

2013-10-16 II etap konkursu na staż urzędniczy

      I K 1110/20/13

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja konkursowa informuje, że do pierwszej części II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

2013-10-16 Do zapoznania się dla kandydatów na staż urzędniczy

Zarządzenie Nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury – do zapoznania dla kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy na docelowe stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

treść w załączniku konkurs.tif

Informacja - III etap konkursu na staż urzędniczy

I K 1010/8/13

I N F O R M A C J A

         Uprzejmie informuję, iż ogłoszenie wyników III etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., z uwagi na nieobecność Prokuratora Okręgowego, nastąpi do dnia 24 września 2013r.

 

Sekretarz Komisji

Joanna Szymańska

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

I K 1110/8/13

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu

konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

na docelowe stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym, wraz ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów.

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.Nr 21, poz.129 ze zm.) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

2013-07-23 Konkurs na st. inspektora w WBA lista

 

      I K 1110/8/13

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych

do kolejnych etapów konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

2013-07-23 Konkurs na st. inspektora w WBA kolejne etapy

I K 1110/8/13

 

I N F O R M AC J A

 

o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu

 

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

sygnatura konkursu:          - I.K.1110/ 8 /13

liczba stanowisk:                - 1  (1,0 etat)

stanowisko docelowe         - inspektor w wydziale budżetowo-administracyjnym

miejsce pracy:                     - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu na stanowisko inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

      I K 1110/6/13

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych

do kolejnych etapów konkursu na stanowisko inspektora do spraw obronnych

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

Wyniki konkursu znajdują się poniżej.

2013-04-25 Ogłoszenie inspektor ds obronnych

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

sygnatura konkursu:          - I.K.1110/ 6 /13

liczba stanowisk:                - 1  (0,5 etatu)

stanowisko docelowe         - inspektor do spraw obronnych

miejsce pracy:                     - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

Ogł asystent 2013-04-18

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 kwietnia 2013 roku

Konkurs Nr : I K 1110/ 2 /13

OGŁOSZENIE

PROKURATORA OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

Konkurs Nr : I K 1110/ 2 /13

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

I.                  Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – 1,0 etat.