PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Prokuratura Rejonowa w Słubicach

 

 

PROKURATURA REJONOWA W SŁUBICACH
ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 69-100 Słubice
tel. 95 7584 021           Fax 95 7581 825
rejon.slubice@prokuratura-gorzow.pl
www.prokuratura-gorzow.pl

 

Prokurator Rejonowy - Małgorzata Fila

Z-ca Prokuratora Rejonowego - Wojciech Kwiek


Prokuratura Rejonowa w Słubicach obejmuje swoim zakresem działania miasto Kostrzyn nad Odrą oraz gminy: Górzyca, Rzepin i Słubice.

 

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Nr 1.2020 Prokuratora Rejonowego w Słubicach z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i dokumentowania przyjęć interesantów
w sprawach skarg i wniosków w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach
informuje się, że:
 

Na podstawie § 56 ust.l pkt 2 w zw. z § 55 ust.2-4 w zw. z § 380 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz. U. z 2016 r., poz. 508 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Prokurator Rejonowy, Zastępca Prokuratora Rejonowego oraz wyznaczeni prokuratorzy przyjmują interesantów , w tym w sprawach skarg i wniosków, w czasie urzędowania prokuratury w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach 09 00- 1300 a w poniedziałki w godzinach 1300 - 1700.

§ 2. Obowiązek przyjmowania interesantów spoczywa na prokuratorze pełniącym dyżur o ile charakter sprawy nie wymaga jej rozpoznania przez kierownika jednostki.

§ 3.

1. Przyjęcia interesantów w poniedziałki w godz. 1500 - 1700 odbywają się wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

2. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.