PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

PROKURATURA OKRĘGOWA W GORZOWIE WLKP.


Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia." Konstytucja RP art.87

PROKURATURA OKRĘGOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 7392 010           Fax 95 7392 005
sekretariat@prokuratura-gorzow.pl
www.prokuratura-gorzow.pl

 

NIP: 599-117-00-35

 

W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury interesantów przyjmują kierownicy jednostek, ich zastępcy, wyznaczeni prokuratorzy oraz pracownicy sekretariatów.

Prokuratura obejmuje swoim zakresem działania Prokuratury Rejonowe w: Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Słubicach, Sulęcinie oraz Strzelcach Krajeńskich.

 

Rachunki bankowe

Numery rachunków bankowych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

  • wadium: sygnaturę akt postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nr umowy, datę zawarcia umowy,
  •  poręczenie majątkowe: imię i nazwisko osoby, której poręczenie dotyczy, sygnaturę akt sprawy, pełną nazwę prokuratury prowadzącej postępowanie przygotowawcze,
  • opłata za kserokopię z akt sprawy: sygnaturę akt sprawy, pełną nazwę prokuratury prowadzącej postępowanie przygotowawcze,
  •  opłata za nocleg: imię i nazwisko, termin korzystania z pokoi gościnnych
  • spłata pożyczki z ZFŚS: imię i nazwisko, spłata pożyczki – rata za m-c…

numer rachunku

bank / kod BIC

nazwa / specyfikacja wpłat

71 1010 1704 0009 2513 9120 0000

NBP O/O Zielona Góra

NBPLPLPW

Depozyty PLN

wadium, zabezpieczenie,

poręczenie majątkowe

24 1010 1704 0009 2515 7197 8000

NBP O/O Zielona Góra

NBPLPLPW

Depozyty EUR

zabezpieczenie,

poręczenie majątkowe

82 1010 1704 0009 2522 3100 0000

NBP O/O Zielona Góra

NBPLPLPW

Dochody budżetowe

opłata za kserokopię,

opłata za nocleg

05 1010 1704 0009 2518 9110 0000

NBP O/O Zielona Góra

NBPLPLPW

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

spłata pożyczki z ZFŚS,

 

 

Kasa Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. jest czynna w godzinach od 8:00 do 14:00

 

 

     

 

 

 

 

Bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Linki do ww. baz przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki:

 

1.         Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html

 

2.         Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/powiatowe_centrum_pomocy_rodzinie.html

 

3.         Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html

 

4.      Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - wyszukiwarka:

http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0